Přihláška na LT Želetavka 2021

Tímto závazně přihlašujete své dítě na letní tábor Český ráj, pořádaný oddílem TOM Brontíci Svitavy. Poplatek 4000 Kč prosím uhraďte na účet č. 230292088/0300 s variabilním symbolem data narození Vašeho dítěte ve tvaru např. 26072012. Konstantní symbol je 0308. Zaplatit je také možné hotově po domluvě na níže uvedených telefonních číslech. Pokud budete vyžadovat příspěvek u odborové organizace, vystavíme Vám fakturu.

Kontaktujte nás na e-mailu nebo na telefonech 777 324 399 nebo 777 697 967.  V případě, že se přihlášený účastník nemůže tábora zúčastnit, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit telefonicky na uvedená tel. čísla. Při zrušení přihlášky 1 měsíc před nástupem do tábora Vám  bude účtován storno poplatek ve výši 1500 Kč, při zrušení 1 týden před nástupem bude účtován storno poplatek ve výši 2500 Kč.

Prohlášení rodičů:

Dávám tímto jako zákonný zástupce výše uvedeného dítěte výslovný souhlas k tomu, aby používal oddíl pro účely vytvoření registru účastníků tábora a účely řádného vyúčtování dotací osobní údaje uvedené na této přihlášce, tj. zejména jméno, rodné číslo, bydliště, k ukládání na nosiče informací, uchovávání na nich, zpracovávání a k jejich pozdější likvidaci. Dále souhlasím, že veškerý audiovizuální materiál pořízený během tábora může být zveřejněn na sociálních sítích (beze jmen a možné identifikace) a internetových stránkách. Souhlasím, že v případě nutnosti může být moje dítě přepravováno automobilem řízeným osobou pověřenou hlavním vedoucím. Současně souhlasíme s tím, aby případný zůstatek finančních prostředků byl použit pro činnost oddílu TOM 20801 Brontíci Svitavy.

Při nástupu na tábor bude provedena prohlídka proti vším. V případě jejich nalezení dítě na tábor nepřijmeme a to bez nároku na vrácení peněz.

Jméno a přijmení dítěte

Adresa

Datum narození

Rodné číslo

Název a číslo zdravotní pojišťovny dítěte

Jméno a přijmení matky

Telefon

Jméno a přijmení otce

Telefon

Kontaktní e-mail

U dítěte upozorňujeme na:

Dítě je plavec
anone

Velikost trička
6 let (dětské)8 let (dětské)10 let (dětské)XS (unisex)S (unisex)M (unisex)L (unisex)XL (unisex)XXL (unisex)

Přejete si zaslat potvrzovací e-mail?
anone

Opište prosím kód z obrázku (ochrana proti robotům)
captcha