Přihláška na LT Zouvalka 2019

Tímto závazně přihlašujete své dítě na letní tábor Český ráj, pořádaný oddílem TOM Brontíci Svitavy. Poplatek 3700 Kč prosím uhraďte na účet č. 230292088/0300 s variabilním symbolem data narození Vašeho dítěte ve tvaru např. 26072012. Konstantní symbol je 0308. Zaplatit je také možné hotově po domluvě na níže uvedených telefonních číslech. Pokud budete vyžadovat příspěvek u odborové organizace, vystavíme Vám fakturu.

Kontaktujte nás na e-mailu nebo na telefonech 777 324 399 nebo 737 589 094.  V případě, že se přihlášený účastník nemůže tábora zúčastnit, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit telefonicky na uvedená tel. čísla. Účastníkům bude stržen poplatek na vyložené náklady, nejvýše však 1000 Kč na osobu při zrušení 1 měsíc před termínem nástupu na tábor a 1500 Kč při zrušení 1 týden před termínem konání tábora.

Prohlášení rodičů:

Dávám tímto jako zákonný zástupce výše uvedeného dítěte výslovný souhlas k tomu, aby používal oddíl pro účely vytvoření registru účastníků tábora a účely řádného vyúčtování dotací osobní údaje uvedené na této přihlášce, tj. zejména jméno, rodné číslo, bydliště, k ukládání na nosiče informací, uchovávání na nich, zpracovávání a k jejich pozdější likvidaci. Dále souhlasím, že veškerý audiovizuální materiál pořízený během tábora může být zveřejněn na sociálních sítích (beze jmen a možné identifikace) a internetových stránkách. Souhlasím, že v případě nutnosti může být moje dítě přepravováno automobilem řízeným osobou pověřenou hlavním vedoucím. Současně souhlasíme s tím, aby případný zůstatek finančních prostředků byl použit pro činnost oddílu TOM 20801 Brontíci Svitavy.

Při nástupu na tábor bude provedena prohlídka proti vším. V případě jejich nalezení dítě na tábor nepřijmeme a to bez nároku na vrácení peněz.

Jméno a přijmení dítěte

Adresa

Datum narození

Rodné číslo

Název a číslo zdravotní pojišťovny dítěte

Jméno a přijmení matky

Telefon

Jméno a přijmení otce

Telefon

Kontaktní e-mail

U dítěte upozorňujeme na:

Dítě je plavec
anone

Velikost trička
6 let (dětské)8 let (dětské)10 let (dětské)XS (unisex)S (unisex)M (unisex)L (unisex)XL (unisex)XXL (unisex)

Přejete si zaslat potvrzovací e-mail?
anone

Opište prosím kód z obrázku (ochrana proti robotům)
captcha