Český ráj 2018

12. den – 25. července 2018

Dnešní ráno celý tábor vynechal rozcvičku, protože nás čekal celodenní výlet. Vyrazili jsme nejdříve do Jičína po stopách Rumcajse, vyšplhali na věž Valdické brány, prošli se po náměstí a děti nakoupily dárky domů. Potom jsme se přesunuli do nedalekých Prachovských skal, kde si děti užily odpoledne ve výškách, prolézaly úzkými skulinami a poté se po výšlapu odměnily zmrzlinou. Spokojení všichni nastoupili do autobusu a vrátili se zpět do tábora. Večer děti čekala diskotéka a promítání pohádky Coco na dobrou noc.

Verča

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

11. den – 24. července 2018

Dnes nás dopoledne čekala příprava na turistický závod. Děti si mohly vyzkoušet mnoho táborových dovedností – poznat rostliny, orientovat se v přírodě, naučit se vařit. Protože odpoledne bylo teplo, navštívili jsme nedaleký písák. Děti se vyřádily v mořských vlnách, nakoupily pár dobrot a vydali jsme se na zpáteční cestu do tábora na večeři. Večer jsme si zahráli ,,Hustou hodinku“. Tato hra spočívá v tom, že jsou děti rozděleny do několika týmů. Jak už název napovídá, tato hra probíhá hodinu a během této hodiny je vyhlášeno 60 úkolů. Tým co bude mít splněných nejvíc úkolů, tak vyhrává. Nakonec zvítězil Klaudi tým.

Míša – Jindřiška

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

10. den – 23. července 2018

Dnes se změnil budíček, z půl osmé na osmou. Po rozcvičce a snídani se I. a II. oddíl vydal na výlet ke sv. Anně. III. oddíl hrál zkoušky důvěry. A my, tedy IV. oddíl, jsme se vydali na Pekařskou bránu. Odpoledne jsme nachystali hru ‚dračí vejce‘. Slepičí vejce se zaváže do papírového kapesníku a zavěsí do výšky. Děti pak musí stříkačkami s vodou trefit vejce tak, aby se jejich obal z papíru rozpustil a pustil vejce. Jelikož nebyly stanovena přesná pravidla hry, děti vymýšlely různé způsoby, kterými doslova ‚vočurávaly‘ pravidla hry. Bohužel se přihodily dvě nehody a dvě holčiny se rozbily kolena. Takže ze IV. oddílu se nám stal ‚minilazaret‘. Potom byla menší pauza a večeře a později se hrála hra na ‚veverky‘, což znamená, že se děti chytí za ruce ve skupině a jedna strana se drží kmene stromu a druhá běží k druhému kmeni. Jakmile se druhá strana skupiny chytne druhého kmene, tak může vyběhnout opačná strana k dalšímu kmeni a takto se celá skupina přesunuje skrz les. Čtyři skupiny takto spolu závodily. Dobrou noc 😀

Pepek

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

9. den – 22. července 2018

.–.|.-.|—|-…|..-|-..|..|.-..|..||.—|…|–|.||…|.||-..|—||…|.-..|..-|-.|.|….|—||-..|-.|.|.-.-.-|.–.|—||.-.|—|–..|-.-.|…-|..|-.-.|.||.-||…|-.|..|-..|.-|-.|..||-.|.-|…|.-..|.|-..|—|…-|.-|.-..||-..|—|.–.|—|.-..|.|-..|-.|..||—|-..|..|.-..|—|…-|-.–||.–.|.-.|—|–.|.-.|.-|–|.-.-.-||-.-|—|…|-|-.|.-|-.-.|..||.-..|—|…-|..|.-..|..||–|.|-..|…-|.|-..|.-||-…|.-.|-|-.|..|-.-|.-|–..–||-.-.|.|…|-.-|.-||.—|.|-..|.|-.|.-|-.-.|-|-.-|.-||–..|.-|-…|..|.—|.|.-..|.-||-.-|..-|.-.|.|–..–||…|-.-|.-.|.|-|..||…|.-..|..||-.|.-||-.-|.-.|..|–..|—|…-|—|..-||…-|-.–|.–.|.-.|.-|…-|..-||.-||.-.|—|-..||-|.-.|—|.-..|-.–|—-||-.-|.-.|.-|.-..|—|…-|.|-.||…|..||.–.|—|….|.-.|.-|…-|.-|.-..||…-||.-..|.|…|.|.-.-.-||.–.|—||…-|-.–|-|.|-.-.|-.|.|–||—|-…|.|-..|.||-.|.-|…|.-..|.|-..|—|…-|.-|.-..||…|—|..-|-…|—|.—||.-.|-.–|-|..|.-.|..-||.-||…-|.|-.-.|.|.-.||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-|.-..|—||–..|..|…-|.||.–.|.|-..-|.|…|—|.-.-.-||–..|-..|.-.|.-|…-|..|–|.||…-|…|.|—-|-.|-.–|–..–||-.-|-|.|.-.|..||-.|.-||…-|-.–|.-..|..-|…|-|.|-.|..||-.|.|.–.|—|..-|–..|..|.-..|..||–..|.-|-..|-.|—|..-||.-|.–.|.-..|..|-.-|.-|-.-.|..|.-.-.-|

-…|.-|.-.|-.-.|.-||.-||–|..|…|.-|

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

8. den – 21. července 2018

Po ranním probuzení nás čekala společná rozcvička, kdy jsme si všichni pěkně zatancovali na různé písničky. Po výborné snídani a úklidu chatek nás čekali oddílové aktivity. Čtvrtý oddíl se vydal na výlet do rokle, třetí oddíl cvičil na večerní program a hrál různé hry a druhý a první oddíl zachraňoval vedoucí před zlým čarodějem Murdychorem pomocí šifer. Naštěstí vše dobře dopadlo a Ondra s Bárou byli ušetřeni. Jelikož nám počasí přeje, tak po oblíbeném obědě, vepřo-knedlo-zelo, jsme si sbalili batůžky a vydali se na koupaliště, kde jsme si užili spoustu zábavy. Po návratu nás čekala další oblíbená aktivita. Každý oddíl nominoval několik odvážlivců a probíhal táborový talent. Viděli jsme zpívání, tančení, gymnastiku, ale všem vedoucím nejvíce zatrnulo, když vystupoval Paťa se svým saltem. Vítězů nakonec bylo spoustu, všech věkových kategorií. Poté jsme už byli rádi, že můžeme jít spát, jelikož všichni byli značně znaveni. Tak dobrou noc 😊

Marky

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

7. den – 20. července 2018

Po příjemném slunečním probuzení nás čekala oddílová rozcvička. Dopoledne jsme netrávili oddílově, ale promíchali jsme se na výběrových zaměstnáních. Někteří se rozhodli strávit dopoledne u kytary, někdo se posilnil vlastnoručně pečenými bramborami. Další mohli vyrazit na procházku. Akčnější hráli míčové hry a holčičky si udělaly korálkové náramky nebo upletly copánky. Odpoledne každý oddíl strávil sám. Třetí oddíl vyzkoušel svou přesnost při střelbě ze vzduchovky. Čtvrtý oddíl měl hry se šátkem (letadla v mlze, Hoganův závod,…). Jako ukončení dne jsme si zahráli hru Středověká revoluce. Pak nás už čekaly naše vyhřáté spacáčky.

Míša – Jindřiška 🙂

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

6. den – 19. července 2018

Dopoledne si jednička a dvojka zastřílela, trojka si zaběhla Hoganův závod a čtyřka se vydala na výlet do kaple sv. Anny v obci Vyskeř. Odpoledne se uskutečnila netradiční olympiáda, kde jsme soutěžili v osmi disciplínách – zásunu vařečky do láhve, zatloukání hřebíku do polena, odhadování jedné minuty, výdrži ve vodě, pití půl litru vody, skládání sirek do krabičky za pomoci pouze jedné ruky, skoku pozadu a házení mincí do skleničky v kbelíku plné vody. Po večeři jsme se zabavili hrou Popeláři, kde jsme se snažili za jednu hodinu nashromáždit co nejvíce předmětů ze zadaného seznamu. Náš další táborový den završila noční hra, při které jsme měli za úkol uhlídat čtyři ringo kroužky.

Děvčata 4. oddíl pod vedením Kučiho

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

5. den – 18. července 2018

Po náročném celodenním výletě celý tábor vstával později. Dopolední program měl každý oddíl jiný. Děti z prvního oddílu psaly dopisy domů, druhý oddíl hrál pohybové hry, třetí oddíl musel pomocí logického myšlení projít minovým polem a čtyřka střílela ze vzduchovky a luku. Odpoledne si celý tábor zahrál mexickou hranici, při které děti nosily lístečky přes cestu, kde je chytali vedoucí. Večer jsme zavítali do letního kina na animák Ferdinand, a jak už to tak bývá, některé děti usnuly už během filmu. Tak tedy dobrou noc.😊

Míša

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

4. den – 17. července 2018

Dnes byl na programu celodenní výlet. Po snídani si všichni zabalili své batůžky a vydali jsme se na jeden z nejznámějších hradů Českého ráje – hrad Kost, kde jsme po romantickém obědu v blízkosti mola Bílého rybníka nedaleko cesty lemované koňským trusem vyrazili na prohlídku. Zde měly děti možnost vidět jedinečný inventář hradu jako třeba zbraně, kapli sv. Anny, Bílou věž, protivného průvodce, černou kuchyni a nejzajímavější byla ukázka výcviku dravců. Poté jsme s vydali na cestu zpět do tábora, kde jsme celý den zakončili oblíbenou diskotékou. 😊

Ondra

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

3. den – 16. července 2018

Ráno jsme odstartovali rozcvičkou a snídaní. Po snídani se oddíly rozdělily a hrály oddílové hry. Oddíly si vymyslely své názvy, vytvořily si své vlajky a užily si dopoledne plné míčových her a zábavy. Po výborném obědě a odpoledním klidu jsme vyrazili na koupaliště nedaleko od tábora. Naštěstí se nikdo neutopil, tak jsme se po pár hodinách vrátili zpět do tábora na večeři a další program – tentokrát „O nejkrásnějšího rytíře“. Slyšeli jsme zpěv, viděli jsme tanec i divadlo a na závěr pogratulovali vítězům. Dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob a zpracování osobních údajů Vám nemůžeme bohužel sdělit, kdo vyhrál😊. Dobrou noc 😉

Anka & Zavi

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

2. den – 15. července 2018

Dnes jsme se v 7:30 probudili do dne plného sluníčka. Následovaly oddílové rozcvičky, ranní hygiena a úklid chatek. U snídaně jsme si pochutnali na vánočce s kakaem. Dopoledne si děti z 1., 2. a 3. oddílu užily hrátky na louce a 4. oddíl vyrazil na dobrodružnou cestu do blízké vesnice Vyskeře. Poté jsme si smlsli na kuřeti se šťouchanými brambory. Odpoledne si „jednička“ a „dvojka“ zahrály šipkovanou, „trojka“ poznávala okolí a „čtyřka“ si zahrála různé míčové hry. Večer se konaly oblíbené štafety, kde jsme se dostatečně unavili, a poté jsme se vydali do říše snů.

Děvčata 4. oddíl pod vedením Kučiho

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

1. den – 14. července 2018

Ve 12 hodin jsme se zase po roce sešli na autobusovém nádraží. Vyrazili jsme nekonečnou cestu do tábora Krasnova poblíž vesnice Vyskeř v Českém ráji. Zde jsme se rozdělili do oddílů, ubytovali do chatek a pomalu jsme se začali seznamovat. Následoval první nástup v našich středověkých kostýmech. Večer se konal tradiční táborák, při kterém jsme si naplnili bříška opečenými buřtíky a zazpívali si táborové písničky.. Celí natěšení do dalších táborových dobrodružstvích jsme ulehli do postýlek…

Děvčata 4. oddíl pod vedením Kučiho

Fotogalerie