Zouvalka 2019

15. den – 28. července 2019

Dnešní den nezačal tradiční rozcvičkou, místo toho jsme si dobalili poslední věci, a poté jsme se posilnili chlebem s marmeládou. Následoval tradiční nástup, kdy se rozdávaly pamětní listy a vyhlásilo se pořadí oddílu v celotáborové hře, 1. oddíl skončil na krásném třetím místě, 2. oddíl obsadil druhé místo a 3. oddíl si vybojoval zasloužené první místo. Po nástupu začaly děti uklízet tábořiště a nakládat si věci do „náklaďáčku“. Většina z nás se poté vydala směr Veveří, kde jsme nastoupili do autobusu a vyjeli do Svitav. Zde na nás potom čekali naší blízcí. Všichni jsme se spolu rozloučili a nabytí spousty zážitky jsme se rozešli do svých domovů.

Lucka

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

14. den – 27. července 2019

Ráno jsem se probudili pěkně v osm ráno. Po rozcvičce jsme se nadlábli vánočkou s kakaem a po ranní hygieně šli hrát oddílově hry. První oddíl si udělal turnaj v petanque, druhý si zaházel šipkami na elektronický terč a třetí oddíl hrál bumberball. Po oddílových hrách a soutěžích jsme si zaplnili bříška dobrou rajskou omáčkou s těstovinami. O poledním klidu si děti balili a povídali si. Odpolední program nám bohužel přerušila bouře a děti byly nacpaní v jídelně, kde si malovali, povídali a také hráli hry jako například Elektrika a Šly tři opice. Po velkém dešti se děti i s vedoucími a instruktorkami naskládali na nápis AHOJ a ze shora dronem nás pan hospodář pěkně vyblejskl. K večeři místo táboráku udělali buřtíky v troubě a večerní program zakončil pěkný film, spíše pohádka Úžasňakovi 2. Při pěkně pohádce se děti usadily v jídelně a společně koukali a užívali si poslední večer na táboře.

Simča

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

13. den – 26. července 2019

Ráno nám zasvítilo sluníčko do stanů a bylo na čase vstávat. Protáhli jsme si tělíčka a následovala ranní hygiena a úklid stanů. Po snídani jsme si nachystali věci a vyrazili na výlet na Pernštejn, kde jsme se zúčastnili prohlídky. Děti bedlivě poslouchaly paní průvodkyni a následně jí odpověděly na jednoduché otázky. Po prohlédnutí hradu a nakoupení drobných suvenýrů jsme se vydali na zpáteční cestu k autobusu. Ještě před odjezdem jsme se posilnili malou svačinkou. Po příchodu do tábora si děti umyly ruce a šly se navečeřet. Jako hřeb večera byla diskotéka, na kterou se všechny děti těšily. Po večerní hygieně se děti uchýlily do svých spacáku, aby nabraly sílu na druhý den.

Míša

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

12. den – 25. července 2019

Čtvrteční ráno jsme zahájili oddílovými rozcvičkami a na snídani jsme si dali chleba s taveným sýrem. Dopoledne měl 1. oddíl na programu zkoušky důvěry, 2. oddíl přehazovanou a 3. oddíl si dal turnaj v ringo. K obědu jsme měli hráškový krém a hamburgery. Po odpoledním klidu jsme hráli vodní štafety, které si v tom teple děti velmi užívaly. K večeři jsme měli hotdog s chlebem a pak jsme hráli riskuj, kde děti odpovídaly na otázky z daných okruhů.

Nikča

Fotogalerie

 

_______________________________________________________________________________________________

11. den – 24. července 2019

Dnešní ráno bylo neobvyklé, protože po probuzení jsme nemohli najít vedoucí a instruktory. Na hřišti jsme našli písmenka, které jsme museli seřadit do vzkazu od tajemné příšery, která vedoucí unesla. Vzkaz nás zavedl k pláži, kde jsme našli nejen vedoucí ale i snídani. Po snídani jsme si užili hru úřady, i přesto, že nás překvapivě čekali i opravdoví úředníci z hygieny, kteří nás přišli navštívit. K obědu jsme měli sekanou se šťouchanými brambory. V poledne nás opustila vedoucí třetího oddílu Terka. Po obědě a po následném poledním klidu jsme nás čekali oddílové aktivity. Jednička si odpočinula u relaxačních her, dvojka si zahrála přehazovanou a trojka se pomocí buzol vydala hledat poklad. K večeři jsme měli oblíbené hot dogy a večer jsme si celý tábor zahráli hru dostavníky. Každý oddíl měl vytyčenou cestu z barevných peněz (1. oddíl měl žlutou, 2. oddíl červenou a 3. oddíl modrou barvu) a na konci čekala odměna v podobě čokolády, kterou jako první našla dvojka. Večer nás opustili i instruktoři trojky Zuzka a Radim.

Marky

Fotogalerie

 

_______________________________________________________________________________________________

10. den – 23. července 2019

Dnes se nám podařilo vstát dříve a dopravit všechny děti na rozcvičku včas. Už od rána nám sluníčko zkrášlovalo den a dokonce všechny chatky měly slunné úklidy. Po snídani jsme odstartovali přípravy na slavnou Zouvalskou olympiádu, která začala o půl desáté. Každý soutěžil v disciplíně, kterou si vybral a během utkání různých her ostatní fandili svým reprezentantům. Proběhla lukostřelba, sprint do kopce, hod oštěpem, hod granátem, přespolní běh, nerf střelba a řecko-římské zápasy. Každý oddíl statečně soutěžil až do konce.
Po náročném výkonu všechny čekal výtečný oběd, po kterém jsme nabrali sil na odpolední program, jež nastal po odpoledním šlofíku.
Odpoledním programem byla týmová nerf bitva, děti utvořily týmy, které soupeřily systémem každý s každým. Byly to dlouhé až do konce napínavé souboje a vítězství si odnesl každý. Nám všem vyhládlo, tak jsme doplnili energii večeří a chvilkovým odpočinkem. Svolali jsme nástup, kde jsme děti seznámily se zítřejším program a odměnily je za jejich výkonu diplomem. Poté byl zahájen večerní program, kde nejstarší oddíl hrál brand-ball, mladší hráli petanque a nejmladší měli střelbu ze vzduchovky. Tento den ze sebe každý dostal všechno co mohl. S příchodem tmy se všichni začali chystat ke spánku a ulehli do svých postýlek.

Anička

Fotogalerie

Videogalerie

 

 

Dronogalerie

 

_______________________________________________________________________________________________

9. den – 22. července 2019

Ráno jsme si přispali o půl hodiny déle, jelikož děti šly spát později, kvůli letnímu kinu, které jsme pořádali večer předtím. Po rozcvičce nás čekala snídaně, po které jsme vyrazili na krátký výlet, který zahrnoval i cestu parníkem. Po návratu do tábora, který byl kolem jedné hodiny, nás čekal oběd. První oddíl měl jako odpolední program netradiční olympiádu, která zahrnovala hraní různých táborových her. Oddíl druhý měl jako odpolední program lukostřelbu a třetí oddíl měl na programu zkoušku důvěry. Po večeři nás čekala hra s názvem živé pexeso. V prvním kole hledaly děti zvířata a ve druhém kole pohádkové dvojice. Unaveni po celém dni děti ulehly do svých postýlek.

Káťa

Fotogalerie

 

 

_______________________________________________________________________________________________

8. den – 21. července 2019

Dnešní den jsme všichni zahájili společnou taneční rozcvičkou, kterou si pro nás připravily vedoucí Verča a Terka. Následně jsme naplnili naše bříška vánočkou a kakaem a děti se vydali naučit novým tábornickým dovednostem. Dozvěděli se věci z oblasti zdravovědy a naučili se rozdělávat ohně, poznávat rostliny a stopy živočichů, rozluštit všelijaké šifry, orientovat se v přírodě, uvazovat uzle a další klasické tábornické dovednosti. Odpoledne potom nově získané znalosti využili v turistickém závodě. Večer jsme poté příjemně strávili pod širým nebem, kde jsme se dívali na film „Jak vycvičit draka 3“. Nakonec jsme unavení zalehli do postýlek a spinkali až do rána.

Lucka

Fotogalerie

Dronogalerie

 

 

_______________________________________________________________________________________________

7. den – 20. července 2019

Ráno jsme se krásně vzbudili natěšení na ranní rozcvičku, která začala písničkou a tancem. Děti si udělaly rozestupy a vedoucí Verča s Terkou začaly před dětmi rozcvičovat – tančit. Dětem se to moc líbilo. Po společné rozcvičce děti nastoupily na snídani. Mezitím si museli vybrat jednu z šesti aktivit, kterou dopoledne chtěli dělat. Z 6 aktivit bylo na výběr například tancování, kde se učily cha-chu a valčík, další aktivitou byl turnaj ve hře Twister, kde se utkaly 3 týmy – mladší, starší a smíšené. Dále byla k dispozici střelba ze vzduchovky, korálkování, kde se společně s Luckou, Jíťou a Kamčou vyráběly náramky. Při orientaci v přírodě se děti naučily topografické značky a také pracovat s buzolou. Poslední z aktivit byly netradiční hry, kde se soutěžilo s frisbee, hrál pétanque, lakros a branball. Následoval výborný oběd a poté polední klid, kdy někteří jedinci hráli pexeso či slovní kopanou. Polední klid všem dodal energii na velmi neobvyklé soutěžení – NERF GAMES. Při této hře se děti i velmi dobře osvěžily. A nejenom děti, vedoucí též. Děti se rozdělily do týmů po oddílech. Každý oddíl dostal hrnec s vodou, PET lahev a 2 stříkačky. Vedoucí Verča s instruktorkami Dádou a Kamčou měli za úkol kontrolovat, zda je láhev naplněná. Další vedoucí s ostatními instruktorkami kontrolovali děti, jestli si pečlivě předávají stříkačky. Zbylých 6 vedoucích s pistolemi NERF měli za úkol bránit území PET lahví. Byla to zábava jak pro děti, tak i pro vedoucí. NERF GAMES trvaly do večeře. Po výborné večeři se celý tábor šel fotit. Focení proběhlo v tom nejlepším pořádku a šlo se na 1. noční hru Kroužky. Děti si udělaly hlídky a každých 30 – 60 min hlídaly kroužek, aby jim je vedoucí či instruktoři neukradly. Nejstarší hlídali do 5:30.

Simča

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

6. den – 19. července 2019

Tábor ráno zahájil oddílovými rozcvičkami a děti i vedoucí naplnili svá břicha sýrovou nátěrkou. První oddíl dopoledne strávil hrami na louce, druhý oddíl mířil na terč a zastřílel si ze vzduchovky, třetí oddíl hrál míčové hry. Táborníci se poté našťouchli těstovinami se sýrovou omáčkou a po obědě se první a druhý oddíl vydal do Veverské Bitýšky. Děti doplnily své zásoby sladkostí, z obchodu jsme utekli bouřce i dešti a do tábora se vydali za oddílem 3, který se proháněl po louce při Hoganově závodu. Večer jsme společně strávili celotáborovou hrou „Hustá hodinka“, kdy děti každou minutu měly plnit nový úkol. Celý tábor večer ulehl do stanů a chatek, unaven ze dne plný zážitků spal až do rána.

Verča

Fotogalerie

Dronogalerie

 

 

_______________________________________________________________________________________________

5. den – 18. července 2019

Ráno si náš tábor přivstal o půl hodinky dříve, aby jsme se stihli připravit k odchodu na blízký hrad Veveří, kde byla domluvená exkurze. Hrad si děti prošly a vyplnily pracovní listy, pro menší byla připravena obrázková verze a pro starší zajímavosti, které museli hledat přímo na hradě. Po návratu na základnu jsme se naobědvali. V poledním klidu si děti odpočinuly a vedoucí s instruktory připravili postřehový závod v okolí tábora, na který se děti odpoledne vydali. Po večeři děti čekala společná táborová hra na diplomy, čertík. Po večerní hygieně usínaly děti únavou ještě před večerkou.

Zuzka

Fotogalerie

Video z rozcvičky

 

_______________________________________________________________________________________________

4. den – 17. července 2019

Probudili jsme se do krásného slunečného rána a přivítali jsme den společnou taneční rozcvičkou. Po dobré snídani se všechny oddíly připravily na celotáborovou hru s NERF pistolkami. Do programu jsme zařadili střelbu na terč, střelbu do dálky a střelbu mezi oddíly po vzoru napoleonských válek. Po chutném obídku a odpočinku děti nabraly síly na odpolední oddílový program. První a druhý oddíl hrály šipkovanou a třetí oddíl se vydal na výlet di nedalekého městečka Veverská Bítýška. Po večeři následoval večerní nástup, kde děti dostaly spoustu diplomů. Potom si malé děti připravily obrázky a dopisy, které chtějí poslat rodičům a ti starší si společně zahráli vybíjenou. A když byla tma, tak se všechny děti odebraly do svých spacáků.

Míša

Fotogalerie

_______________________________________________________________________________________________

3. den – 16. července 2019

Úterní ráno celý tábor zahájil rozcvičkou a na snídani se nadlábl chlebem s marmeládou. Oddíly 1 a 2 dopoledne vyráběly své táborové vlajky a po tvoření si zahrály na rybičky a rybáře. Po lovení naplnili rybáři svá bříška pečeným kuřetem s brambory a odpoledne se proháněli po táborové louce na chůdách a zasoutěžili si v Hoganově závodě. Oddíl těch nejstarších před obědem ostřil svůj zrak a vyzkoušel si střílení ze vzduchovky. Odpoledne se pak nejstarší vydali po stopách vedoucích v rámci šipkované. Večer děti i vedoucí rozvlnili svá těla na diskotéce a v 10 hodin tanečníci ulehli do pelechu.

Verča

Fotogalerie

Dronogalerie

 

 

_______________________________________________________________________________________________

2. den – 15. července 2019

Dnes jsme se probudili v 8 hodin a následovaly oddílové rozcvičky, ranní hygiena a úklid stanů a chatek. Při snídani jsme si pochutnali na chlebu s medovým máslem. Dopoledne si děti z 1. a 2. oddílu stavěly domečky pro skřítky a děti z 3. oddílu čekaly hry v trávě. Potom jsme se všichni nadlábli těstovin s boloňskou omáčkou. Po nutném odpočinku si „jednička“ a „dvojka“ zahrála různé táborové hry. „Trojka“ si vytvořila oddílovou vlajku. Večer nás čekaly oblíbené štafety.

Terka

Fotogalerie

Dronogalerie

 

 

_______________________________________________________________________________________________

1. den – 14. července 2019

Ve 12 hodin jsme se zase po roce sešli na autobusovém nádraží a společně jsme vyrazili směr tábor Zouvalka. Po příjezdu do tábora jsme se rozdělili do oddílů, ubytovali jsme se do chatek a stanů a začali se seznamovat. Večer se  konal tradiční táborák, při kterém jsme si naplnili bříška buřty a zazpívali si táborové písničky.

Terka

Fotogalerie